top of page

Een tekening van één lijn: een OneLiner. Zonder begin en zonder eind. Handgemaakt met de pen en digitaal in een strak kader gezet. Soms is één lijn genoeg om een unieke tekening te maken.

 

Enige jaren na de bevrijding ontstond het plan om ook in Den Haag een waardig monument op te richten ter herdenking aan de gruwelijkheden van de oorlogsjaren.

De daartoe opgerichte Stichting Oorlogsmonument 1940 – 1945 's-Gravenhage begon een actie onder de bevolking van Den Haag en op 30 april 1959 werd de op de Waalsdorpervlakte opgestelde klok met een rede van de oud-ministerpresident uit de Londense periode, prof. mr. P.S. Gerbrandy, plechtig aan het gemeentebestuur overgedragen als een dankoffer van de Haagse burgerij. Bij de overdracht van de klok zei de toenmalige burgemeester van Den Haag, dat de klok gegoten is 'als een even suggestieve als ingetogen uitnodiging om op deze Vlakte in te keren en eerbiedig te gedenken. De Waalsdorpervlakte heeft met deze klok een stem gekregen die in haar bronzen klank over stad en landschap kan vermanen en aansporen, van geslacht tot geslacht, dat de vrijheid een broos en bedreigd bezit kan zijn, dat offers eist tot in de dood'. [tekst: erepeloton.nl]

 

De dodenherdenking van 4 mei op de Waalsdorpervlakte is indrukwekkend door de stilte en de zuivere kadans van de Bourdonklok.

Bourdonklok Waalsdorpervlakte

€ 2,25Prijs